Psychoterapia

  • Prowadzę psychoterapię w podejściu systemowym, które zakłada, że problemy każdej pojedynczej osoby są związane m.in. z jej relacjami rodzinnymi, funkcjonowaniem całej rodziny i historią życia rodzinnego. Wszyscy członkowie rodziny są powiązani ze sobą wzajemnie siecią potrzeb i oczekiwań, lojalności i zobowiązań, pragnień i frustracji, emocji i przekonań i wywierają wpływ na siebie wzajemnie oraz na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Pojawiające się problemy i objawy można lepiej zrozumieć i znaleźć ich rozwiązanie, kiedy analizuje się je w kontekście rodzinnym, relacyjnym.

 

  • Zajmuję się terapią rodzin w sytuacji, kiedy dziecko lub nastolatek prezentuje jakiekolwiek objawy świadczące o różnorodnych problemach emocjonalnych i/lub w zachowaniu, albo kiedy rodzina doświadcza trudnej czy kryzysowej sytuacji.
  • Prowadzę terapię małżeństw/par w sytuacji kryzysu w związku, konfliktów, trudności w porozumieniu się czy pełnieniu ról.
  • Zajmuję się również psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

 

  • Mam doświadczenia w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania się (anoreksję i bulimię psychiczną), zaburzenia lękowe, depresyjne, obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia zachowania i emocji, przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy: dojrzewania, tożsamości, w związku partnerskim/małżeńskim, w rodzinie oraz problemy natury emocjonalnej i psychicznej, jak np. problemy z samooceną, poczuciem własnej wartości, podejmowaniem decyzji, kontrolą emocji lub trudnościami w ich wyrażaniu, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, zawodowej lub rodzinnej.

Cennik (obowiązujący od 1 marca 2024 r.):

sesje psychoterapii indywidualnej (60 minut) – 180,00 zł
sesje terapii rodzinnej, małżeńskiej/par (60 minut) – 250,00 zł