Szkolenia

Od 1993 r. prowadzę wykłady, warsztaty, pracę własną uczestników szkolenia oraz superwizję w ramach różnych szkoleń specjalistycznych i szkoleń całościowych, przygotowujących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Do 2020 r. byłam zaangażowana w szkolenia kierowane przez prof. dr hab. n. hum. Barbarę Józefik: „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” oraz „Podejście systemowo-psychodynamiczne; psychoterapia zintegrowana”.

Od listopada 2020 r. jestem wspólnie z mgr Romą Ulasińską kierownikiem całościowego kursu psychoterapii „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji” organizowanego w ramach działalności statutowej Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Kurs uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem również kierownikiem szkolenia specjalistycznego „Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego„, a wspólnie z mgr Ryszardem Izdebskim kierownikiem szkolenia wprowadzającego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe„. Obydwa kursy posiadają atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto wspólnie z dr n. med. Dorotą Solecką kierujemy szkoleniem: „Zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej„.

Na zamówienie różnych zespołów terapeutycznych i ośrodków psychologicznych przeprowadzam szkolenia głównie z zakresu systemowej terapii rodzin, problematyki zaburzeń odżywiania się, różnorodnych problemów emocjonalnych okresu dojrzewania, kryzysu w związku i terapii małżeńskiej/par.

Z programami szkoleń można zapoznać się na stronie: Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid: http://kfrp.pl/