Superwizja

Prowadzę superwizję procesu terapii – indywidualną i grupową – w podejściu systemowym.

Przygotowuję osoby zajmujące się psychoterapią do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W latach 2005-2023 czternaście osób pracujących pod moją opieką superwizyjną zdobyło certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Superwizję indywidualną prowadzę w gabinecie w Krakowie. Tutaj też mam warunki, by prowadzić superwizję w małej 5-6-osobowej grupie.

Superwizję grupową prowadzę również w różnych ośrodkach i instytucjach: aktualnie (od 2007 r.) w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie. W latach 2018-2023 prowadziłam superwizję grupową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie, w latach 2019-2022 w Stowarzyszeniu SIEMACHA w Krakowie, a w latach 2021-2022 w Krakowskim Instytucie Psychoterapii przy ul. Podbrzezie.