Superwizja

Prowadzę superwizję procesu terapii – indywidualną i grupową – w podejściu systemowym.

Przygotowuję osoby zajmujące się psychoterapią do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W latach 2005-2018 dwanaście osób pracujących pod moją opieką superwizyjną zdobyło certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Superwizję indywidualną prowadzę w gabinecie w Krakowie. Tutaj też mam warunki, by prowadzić superwizję w małej 5-6-osobowej grupie. Superwizję grupową prowadzę również w różnych ośrodkach i instytucjach w Krakowie oraz w innych miastach, m.in. w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie.