Superwizja

Prowadzę superwizję procesu terapii – indywidualną i grupową – w podejściu systemowym.

Przygotowuję osoby zajmujące się psychoterapią do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W latach 2005-2020 dwanaście osób pracujących pod moją opieką superwizyjną zdobyło certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Superwizję indywidualną prowadzę w gabinecie w Krakowie. Tutaj też mam warunki, by prowadzić superwizję w małej 5-6-osobowej grupie. Superwizję grupową prowadzę również w różnych ośrodkach i instytucjach w Krakowie: w Stowarzyszeniu SIEMACHA w Krakowie, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii przy ul. Podbrzezie oraz w innych miastach: w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie.