Polecane strony

  • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid: http://kfrp.pl/
  • Sekcja Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: http://www.sntr.org.pl/
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii: http://sekcjanaukowapsychoterapii.org
  • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie: http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl/
  • Kwartalnik „Psychoterapia”: http://www.psychoterapiaptp.pl