Szkolenia

Od 1993 r. prowadzę wykłady, warsztaty, pracę własną uczestników szkolenia oraz superwizję w ramach różnych szkoleń specjalistycznych i szkoleń całościowych, przygotowujących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Do 2020 r. byłam zaangażowana w szkolenia kierowane przez prof. dr hab. n. hum. Barbarę Józefik: „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” oraz „Podejście systemowo-psychodynamiczne; psychoterapia zintegrowana”.

Od listopada 2020 r. jestem wspólnie z mgr Romą Ulasińską kierownikiem całościowego kursu psychoterapii „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji” organizowanego w ramach działalności statutowej Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Kurs uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem również kierownikiem szkolenia doskonalącego „Terapia małżeństw i par”, a wspólnie z mgr Ryszardem Izdebskim kierownikiem szkolenia wprowadzającego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”

Na zamówienie różnych zespołów terapeutycznych i ośrodków psychologicznych przeprowadzam szkolenia głównie z zakresu systemowej terapii rodzin, problematyki zaburzeń odżywiania się, różnorodnych problemów emocjonalnych okresu dojrzewania, kryzysu w związku i terapii małżeńskiej/par.

Z programami szkoleń można zapoznać się na stronie:

  • Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid: http://kfrp.pl/

Uwaga:

  • Od dnia 15 listopada 2021 r. rozpoczął się nabór na trzecią edycję kursu psychoterapii „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji”, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty, który odbędzie się w Krakowie w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2027 r. Szczegóły na stronie: http://kfrp.pl/w zakładce: Szkolenia- Całościowy kurs psychoterapii w Krakowie