Szkolenia

Od 1993 r. prowadzę wykłady, warsztaty, pracę własną uczestników szkolenia oraz superwizję w ramach różnych szkoleń specjalistycznych i szkoleń całościowych, przygotowujących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Najbardziej zaangażowana jestem w szkolenia kierowane przez prof. dr hab. n. hum. Barbarę Józefik: „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” oraz „Podejście systemowo-psychodynamiczne; psychoterapia zintegrowana”.

Na zamówienie różnych zespołów terapeutycznych i ośrodków psychologicznych przeprowadzam szkolenia głównie z zakresu systemowej terapii rodzin, problematyki zaburzeń odżywiania się, różnorodnych problemów emocjonalnych okresu dojrzewania, kryzysu w związku i terapii małżeńskiej/par.

 

Z programami szkoleń można zapoznać się na stronach:

 

Uwaga:

  • 14 listopada 2020 r. rusza w Krakowie pierwsza edycja nowego szkolenia „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na tym kursie. Szczegóły dotyczące szkolenia i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: http://kfrp.pl/