Publikacje

 • Matusiak F., Wolska M., Ulasińska R., Stratton P., Józefik B. (2022): Ilościowa i jakościowa analiza zmian w przebiegu systemowej terapii rodzin: wyniki polskiej klinicznej wersji kwestionariusza SCORE-15. Psychiatria Polska 2 (LVI), 391-404.

  Wolska M. (2020). Problemy etyczne w terapii par i małżeństw. Utrzymanie neutralności, zachowanie równowagi i dążenie do sprawiedliwości. Psychoterapia 3 (194), 45-58.

  Janusz B., Czapkiewicz K., Wolska M, Bierzyński K., Müldner-Nieckowski Ł., Furgał M. (2019). Zasady konstrukcji klinicznego studium przypadku w psychoterapii. Psychoterapia 4 (191), 41-56.

 • Wolska M., Matusiak F. (2017): Odzwierciedlenie utrat przeżytych przez wcześniejsze pokolenia w zaburzeniach funkcjonowania nastolatka. Psychoterapia 3 (182), 69–79.
 • Wolska M. (2017). Recenzja książki Christof Loose, Peter Graaf, Gerhard Zarbock „Terapia schematów dzieci i młodzieży” Tłumaczenie Joanna Arentewicz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2017, ss. 392. Psychoterapia 3 (182)
 • Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów„Dla mnie ważna jest sprawiedliwość i równowaga we wzajemnej wymianie” – rozmowa z Małgorzatą Wolską. Psychoterapia 3 (182) 2017, 5-14.
 • Józefik, B., Matusiak, F., Wolska, M., Ulasińska, R. (2016). Badanie przebiegu terapii rodzin – prace nad polską wersją  narzędzia SCORE-15. Psychiatria Polska, 2016, 3, s. 607-619
 • Wolska, M. (2011). Marital Therapy/Couples Therapy: Indications and Contraindications. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 13(3), 57-64. Ściągnij
 • Wolska, M. (2010). Wskazania i przeciwwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par. Psychoterapia, 4, 73-81. Ściągnij
 • Wolska, M. (2010). Recenzja książki L. Grzesiuk i R. Styły (red.) „Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki”, wydanej przez Difin S.A. Warszawa, 2009. Psychoterapia,1, 81-82.
 • Wolska, M. (2009). Recenzja książki L. Grzesiuk i K. Krawczyka „Rozmowy o tajemnicach psychoterapii” wydanej przez Eneteia, Warszawa, 2008. Psychoterapia, 3, 81-83.
 • Józefik B., Wolska M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette Polska.
 • Wolska M. (2000). Rodzinna lojalność. W: B. Kosek-Nita, D. Raś (red.), Kontakty z ludźmi “Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji (wyd. II poprawione, s. 51-62). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Ściągnij
 • Józefik B., Wolska M. (2005). The context of referring to treatment and the course of family consultation vs. readiness to start family therapy.Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 7(4), 45-56.
 • Wolska M. (2004). Problem lojalności rodzinnej a anoreksja psychiczna. Przegląd Lekarski, 61(11), 1284-1287. Ściągnij
 • Józefik B., Wolska M. (2004). Kontekst skierowania do leczenia i przebieg konsultacji rodzinnej a gotowość podjęcia terapii rodzinnej.Psychoterapia, 3, 25-36.
 • Józefik B., Wolska M., Ulasińska R., Iniewicz G. (2003). Ocena terapii z perspektywy pacjentów i ich rodzin – opracowanie wyników ankiety. Psychoterapia, 2, 69-84.
 • Wolska, M. (2000). Recenzja książki H.Sierlin, I. Rucker-Embden, N. Wetzel, M. Wirsching “Pierwszy wywiad z rodziną” wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 1999. Psychoterapia, 2, 101-103.
 • Wolska M. (2000). Rodzinna lojalność. W: B. Kosek-Nita, D. Raś (red.), Kontakty z ludźmi “Innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji (wyd. I, s. 49-60). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wolska, M. (1999). Recenzja książki R. Bandler. J. Grinder, V.Satir “Zmieniamy się wraz z rodzinami. O zdrowej komunikacji”, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1999. Psychoterapia, 4, 108-110.
 • Wolska M. (1999). Anoreksja psychiczna w okresie dorastania: czynniki sprzyjające powstaniu choroby, jej przebieg i leczenie – opis przypadku. Psychoterapia, 3 (110), 47-59.
 • Wolska M. (1999). Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysu małżeńskiego. W: B. Kosek-Nita, D. Raś (red.), Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie (s. 76-96). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.  Ściągnij
 • Wolska M. (1999). Psychoterapia indywidualna pacjentki z bulimią psychiczną prowadzona w perspektywie systemowej. W: B. Józefik (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. II poszerzone, s. 214-233). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ.
 • Ulasińska R., Wolska M. (1999). Opis terapii rodzinnej pacjentki z problemem bulimii psychicznej. W: B. Józefik (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. II poszerzone, s. 190-196). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ.
 • Józefik B., Wolska M. (1999).Opis terapii rodzinnej pacjentki z problemem jadłowstrętu psychicznego. W: B. Józefik (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. II poszerzone, s. 170-178). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ.
 • Wolska M. (1999): Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej. W: B. Józefik (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. II poszerzone, s. 104-114). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ.
 • Wolska M. (1999): Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: B. Józefik (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. II poszerzone, s. 63-68). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ.
 • Ulasińska R., Wolska M. (1996). Opis terapii rodzinnej pacjentki z problemem bulimii psychicznej. W: Józefik B. (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. I, s. 171-177). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków.
 • Józefik B., Wolska M. (1996).Opis terapii rodzinnej pacjentki z problemem jadłowstrętu psychicznego. W: Józefik B. (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. I, s. 162-170). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków.
 • Wolska M. (1996): Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej. W: Józefik B. (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. I, s. 100-110). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków.
 • Wolska M. (1996): Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: Józefik B. (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się (wyd. I, s. 60-65). Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków.
 • Józefik B., Nogas G., Pilecki M., Ulasińska R., Wolska M. (1994). Podejście systemowe w ambulatoryjnej terapii rodzin. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3, 455-459.
 • Józefik B., Ulasińska R., Wolska M. (1991). Model pracy Ambulatorium Terapii Rodziny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Psychoterapia 4(79), 41-51.
 • Józefik B., Ulasińska R., Wolska M. (1991). The Marital Subsystem and Identyfied Patient Functioning in Anorectic Families. Psychoterapia, 2 (77), 103-106.
 • Józefik B., Wolska M., Maciejewski M. (1989). Ambulatoryjne grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Psychoterapia, 2 (69), 37-48.
 • Bomba J., Domagalska-Kurdziel, E. Bielska A., Gardziel A., Józefik B., Lebiedowicz H., Wolska M. (1988). Rozpowszechnienie i obraz depresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Psychoterapia 2 (65),43-49.
 • Bomba J., Badura-Madej W., Bielska A., Domagalska-Kurdziel E., Gardziel A., Izdebski R., Józefik B., Kwiatkowski R., Lebiedowicz H., Pietruszewski K., Szelerewicz L., Wolska M., Zyblikiewicz D. (1986). Rozpowszechnienie i obraz depresji u dzieci i młodzieży w świetle bezpośrednich badań populacji nieleczonej. Psychiatria Polska, 3 (20), 184-189.
 • Bomba J., Czaplak E., Józefik B., Michalak R., Piekło J., Wolska M. (1985). Rozpowszechnienie i obraz depresji u młodzieży szkolnej. Psychoterapia 4 (55), 7-18.
 • Izdebski R., Józefik B., Wolska M., Bielska A., Łempicki W., Zyblikiewicz D., Żuławski A. (1985). Therapeutic-recreational Camp: Its Value in Child Psychiatry. Psychoterapia, 2 (53), 37-47.
 • Bomba J., Badura-Madej W., Bielska A., Domagalska-Kurdziel E., Gardziel A., Izdebski R., Józefik B., Kwiatkowski R., Lebiedowicz H., Pietruszewski K., Szelerewicz L., Wolska M., Zyblikiewicz D. (1985). Psychopathology and Epidemiology of Depression in Children and Adolescent. Psychoterapia 2 (53), 61-67.